Rotary - Art Agora Projekt

Az ART AGORA Projekt missziója

Művészetek + műalkotások + jótékonyság  •  2017

A Rotary Club Győr Rába Art Agora «művészek+műalkotások+jótékonyság» kezdeményezése nemes küldetésre vállalkozik. Teret kíván adni a művészek és mecénások találkozásának. Azt kívánja szolgálni, hogy Győrhöz és a régióhoz kötődő művészek és alkotásaik nagyobb publicitást, s egyben elismertséget kapjanak, s ezzel formálódjon, gazdagodjon a művészet iránt fogékony, a gazdasági és társadalmi életben is proaktív támogatói kör.

A kezdeményezők szándéka szerint 2017-től évente nagyszabású kulturális program keretében rendeznek jótékonysági célú aukciót, melyen lokálpatrióta művészek által felajánlott műalkotások kerülnek bemutatásra, árverezésre, miközben olyan művészeti ágak, mint zene, tánc, költészet kísérőprogramja teszi kerekké az eseményt.

Az alkotók által aukcióra felajánlott művek hozott értékét a Rotary Club Győr Rába jótékony célra fordítja: győri művészeti képzéssel foglalkozó általános- és középiskolák valamint felsőoktatási intézmények, tehetséges tanulói, hallgatói, fiatal, pályakezdő művészek támogatására, ezzel is segítve a Széchenyi Egyetemen induló művészeti képzést.

Hisszük, hogy ez a kezdeményezés is erősíti El Kazovszkij által megfogalmazott gondolat realitását: „A művészet az egész világot folyamatosan fölfedezi és értelmezi, ugyanúgy mint a filozófia, a vallás vagy a tudomány. Csak más a fókusztávolság.”

„Viribus Unitis - Egyesült erővel”

A Rotary Club Győr – RÁBA az 1911-es magyarországi körzet egyik győri klubja. A klubban különböző szakmai és társadalmi háttérrel rendelkező 20 tag „ Egyesült erővel” közös célokért dolgozik. A klub vezetése büszke arra, hogy nők is részt vesznek tevékenységében. A klubtagok kapcsolati tőkéjüket kihasználva teremtik meg azokat a forrásokat, amelyek segítségével az egyesület alapítványán keresztül hatékony segítséget képesek nyújtani egyrészt a győri és Győr környéki nehéz helyzetben élő embereknek, másrészt olyan fiatal tehetségeknek, kik alkotómunkájukkal a szűkebb környezet értékét és teljesítményét emelni tudják. Ez utóbbihoz ad keretet a Young Talent díj, valamint legújabb kezdeményezése, az ART AGORA projekt, amely a művészek és mecénások számára kínál találkozási lehetőséget fiatal és tehetséges művészek támogatása érdekében.

rotary-making-a-difference.png
rotary-international.png
rotary-raba.png

Rotary: változtatni a világon!

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a Rotary Klubokban a rotarysták a baráti összejöveteleken.

A tagok hisznek az összefogás erejében és a segítés hatékonyságában. Eltökélt szándékunk, hogy nem pénzzel, hanem célzott segítséggel előbbre jutunk mindenki megelégedésére.

 

Köszöntők

 

„A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.”- írja Nietzsche. Elgondolkodtam, milyen összefüggés található a Rotary és a művészet között. Eljutottam a Rotary négy alapkérdéséhez, melyeket mindig szem előtt tartunk, melyekre választ adnunk, mielőtt cselekszünk. Ez a filozófia érvényes a művészet vonatkozásában is:

Igaz-e? • A művészet mindig igaz, talán a legigazabb.

Tisztességes-e minden érintett számára? • A tisztesség nem lehet kérdés ebben a műfajban. Elősegíti-e a barátságot és a jó akaratot? • A művészet mindig pozitív hatással lehet ránk, összekapcsol, közösséget formál, jótékony tettekre sarkall.

Javát szolgálja-e minden érintettnek? • Csak rá kell nézni egy képre, egy szoborra, meg kell hallgatni egy zeneszámot, látni egy táncot. Ezeknek gyógyító ereje lehet, és van is. A művészet és az emberi civilizáció szorosan összetartozik. Mert a művészet örök igazság, tisztesség, jóakarat, és eredendő célja is az, hogy az emberiség javát szolgálja.

Ezen gondolatokkal ajánlom mindenki figyelmébe az Art Agora jótékonysági estjét a művészetek jegyében.

Mészáros Zoltán

 

Az Art Agora kezdeményezés nemes küldetése, hogy a győri és a városhoz kötődő művészek alkotásai nagyobb publicitást, s egyben elismertséget kapjanak, s ezzel formálódjon a képzőművészet iránt fogékony polgárok köre. A tízes években megindult és egyre látványosabban fejlődő győri művészeti élet alkalmas és képes arra, hogy éves rendszerességgel különféle akciókon mutassa be produktumait, régiónkban maga köré vonzza azt az értő, egyben vásárló közeget, mely támogatja és élteti. Az Art Agora kezdeményezés olyan új fórummá válhat, amely segítheti a különböző művészeti ágak együttműködését és ezzel a győri művészeti szcéna folyamatos jelenlétét a hazai vagy akár a középeurópai térben is.

Napjainkban a művészeti ágak nem különülnek el mereven egymástól, közöttük a kapcsolat élénk és termékeny. Az alkotói körök folyamatosan kommunikálnak egymással, egyik terület hat a másikra és viszont. Az Art Agora kezdeményezés abban is újszerű, hogy ezen transzkulturális érintkezést támogatja, már első rendezvényén bemutatkozási lehetőséget kapnak a képzőművészeten túl más művészeti ágak is.

További újdonsága ennek a kezdeményezésnek, hogy mind képzőművészeti akcióiban, mind transzkulturális produkcióiban kiemelkedő szerepet kíván adni a fiataloknak, az új generáció tehetségeinek. Látjuk, tapasztaljuk, hogy Győrben és térségében egyre több művészeti szerveződés jelenik meg a klasszikus intézményi bázisok mellett. Ezeket a fiatalok új generációja élteti, akik művészeti innovációkat hoznak létre, szinergiát teremtenek, és ezzel nemcsak a megújítást szolgálják, hanem a város és térsége szellemi, kulturális tereinek jövőjét is formálják.

Váljon az Art Agora missziója ezeknek a művészeti törekvéseknek jó szolgálójává, segítse a különféle magas minőségű, igényes, művészi értékekben kiemelkedő alkotások megteremtését és eljuttatását azokhoz, akinek a kultúra, az “élet sója”.

Rechnitzer János

Készítette: WebID

©2020. Art-Agora Projekt • Minden jog fenntartva!