Rotary Club Győr Rába
Rába Rotary Club Alapítvány
PÁLYÁZAT
ART AGORA KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJRA 2018-19

 

1. A PÁLYÁZAT ELŐZMÉNYE

A Rotary Club Győr Rába Art Agora projektjének nyíltan vállalt küldetése: „művészek+műalkotások+jótékonyság”. 2018-ban másodszor megrendezett jótékonysági célú aukción lokálpatrióta művészek által felajánlott műalkotások kerültek árverezésre. A jótékonysági esten társművészetek (zene, tánc, költészet) tehetséges fiatal előadóművészeinek kísérőprogramja tette kerekké az eseményt. Az alkotók által aukcióra felajánlott művek hozott értékét a Rotary Club Győr Rába alapítványa jótékony célra fordítja: bemutatkozási lehetőséget teremt fiatal előadóknak, népszerűsíti a győri alkotókat, és támogatja a győri képzőművészeti képzéssel foglalkozó középiskolák, valamint felsőoktatási intézmények tehetséges tanulóit, hallgatóit, vizuális műhelyeit, szakkollégiumait.

2. ART AGORA KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ 2017-18 A PÁLYÁZAT CÉLJA

Győri képzőművészeti képzéssel foglalkozó középiskolák és felsőoktatási intézmények
- tehetséges tanulóinak/hallgatóinak,
- vizuális műhelyeik/szakkollégiumaik tevékenységének
- valamint alkotótáborok munkájában való részvétel támogatása.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Győri
- közoktatási intézményben tanuló 11. évfolyamos
- felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató III. évfolyamos hallgatók
(17-21 év közötti korosztály),
- valamint köz- és felsőoktatásban működő vizuális műhelyek/szakkollégiumok.

4. MEGPÁLYÁZHATÓ TÁMOGATÁS

A következő kategóriákban lehet támogatásra pályázatot benyújtani:

  • I. kategória: pl. 200.000 Ft: a pályázó tanulmányi, tapasztalatszerzési jellegű tanulmányainak/tanulmányútjának, vagy művésztelepen való részvételének támogatása
  • II. Kategória : pl. 100.000 Ft: nagyobb értékű eszköz/technológia használatára pályázat ebben az esetben az alapítvány vásárolja meg az igényelt eszközt, technológiát és a pályázó a pályázat időtartamára kapja meg azt használatra
  • III. Kategória: pl. 50.000 Ft: kis értékű eszközök megvásárlása, ebben az esetben az eszközt megvásárolja az alapítvány és az eszköz kerül a pályázóhoz kerül használatra
5. A PÁLYÁZAT TARTALMA

Formanyomtatvány kitöltése: Adatlap, mely a pályázó adatain kívül tartalmazza a pályázat rövid motivációs indokait és egy művésztanár ajánlását.

A pályázati adatlap letölthető ide kattintva!

A formanyomtatványon szereplő Nyilatkozatot alá kell írni arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére vállalja a nyilvánosságot és eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.
Mellékelni kell a tanulói/ hallgatói jogviszony igazolását.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot egy eredeti példányban és elektronikus változatban is kérjük benyújtani. Az eredeti példányt kizárólag postai úton, magyar nyelven, összefűzve, zárt csomagolásban, „ART AGORA KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ” megnevezéssel az alábbi címre kell benyújtani legkésőbb 2019. február 20.-i postabélyegzéssel:
Rába Rotary Club Alapítvány, 9171 Győrújfalu, Mártírok utca 33/b.

Az elektronikus példányt – PDF fájlban – legkésőbb 2019. február 20.-án éjfélig kérjük elküldeni a következő elektronikus postacímre: art-agora@rc-raba.hu
Információ kérhetők: Kottán Péter kuratóriumi alelnöktől, az RC Győr-Rába elnökétől, e-mailben: kottan.peter@rc-raba.hu, telefonon: +36 70 360 3517 munkanapokon.
A pályázati kiírás és a formanyomtatvány elérhető a www.art-agora.hu honlapon.

7. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat a Rotary Club Győr Rába által felkért kuratórium bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Eredményhirdetés: 2019. március 15.
A döntést közzétesszük a www.art-agora.hu és www.rc-raba.hu honlapunkon, valamint erről minden pályázó az általa megadott e-mail címre értesítést is kap.

8. A NYERTES PÁLYÁZÓ BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

A pályázati ösztöndíj/támogatás felhasználásának időtartama: 2019. szeptember 15.
A nyertes egyéni pályázó / vizuális műhely6szakkollégium kapcsolatot tart a pályázati futamidő alatt a kuratórium által kijelölt művészeti konzulenssel.
Az ösztöndíj eredményes felhasználását 2 új és eredeti műalkotással és egy rövid (max. 1 oldalas) beszámolóval igazolja a pályázó.
Beszámolót és az elkészült 2 db művet digitális formában (szövegesen és fotóval illusztrálva) kérjük megküldeni: 2019. szeptember 15. éjfélig a kuratórium e-mail címére: art-agora@rc-raba.hu
A pályázó a pályázati ösztöndíj elfogadásával és felhasználásával hozzájárul, hogy a pályázati futamidő alatt készült új műalkotásai - a kuratórium döntése alapján – azaz Rc Győr Rába 2019. évi győri és regionális, országos programjain nyilvánosan (kiállításo(ko)n, stb.) bemutatásra kerüljenek.

Győr, 2019. január 18.

Készítette: WebID

©2020. Art-Agora Projekt • Minden jog fenntartva!