RC Rába Art Agora 2018

ART AGORA 2018 Projekt missziója

Művészet / művészek + műalkotások + jótékonyság

Mottó: „A művészet az egész világot folyamatosan fölfedezi és értelmezi, ugyan úgy,  mint a filozófia, a vallás vagy a tudomány. Csak más a fókusztávolság.”
(El Kazovszkij)

Helyzetkép

A 2000-es évek elejétől egyre látványosabb fejlődik a győri művészeti élet, melynek  képviselői  képesek  arra, hogy éves rendszerességgel akciókon mutatkozzanak be produktumaikkal  és ezáltal  kialakítsák azt az értő, egyben vásárló közeget, ami mind  a városban, mind azon kívül támogatja, élteti, inspirálja a művészek alkotó tevékenységét.

A Rotary Club Győr Rába  által 2017-ben életre hívott Art Agora Projekt szerepe ennek további alakításában jelentős lehet, olyan intézménnyé válhat, ami segítheti a művészek érvényesülését, a művészeti létesítmények s ezzel a győri képzőművészeti szcéna folyamatos jelenlétét a hazai, de hosszabb távon akár a  közép-európai térségben is. 

Fejlesztési célok, elképzelések

A Rotary Club Győr Rába Art Agora 2018 művészet/művészek+műalkotások+ jótékonyság kezdeményezése nemes küldetésre vállalkozik. Teret kíván adni a művészek és mecénások találkozásának.  Azt kívánja szolgálni, hogy Győrhöz és a régióhoz kötődő művészek és alkotásaik nagyobb publicitást, s egyben elismertséget kapjanak, s ezzel formálódjon, gazdagodjon a képzőművészet iránt fogékony, a gazdasági és társadalmi életben is proaktív támogatói kör. 

Távolabbi célok:

  • Különböző művészeti területen és témában dolgozó művészek, művészcsoportok laza integrációjához, kooperációjához és szélesebb társadalmi kommunikációjához keretek kialakítása
  • A Széchenyi István Egyetem művészeti kara létrejöttéhez és sikeres működéséhez támogató társadalmi közeg megteremtése
  • Győr Megyei Jogú Város Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért benyújtott pályázatának támogatása a kulturális fővároshoz méltó és működő platformok, programok kialakításával

Art Agora projekt mint operatív megvalósítási program

A kezdeményezők szándéka szerint 2017-től évente nagyszabású kulturális program keretében rendeznek jótékonysági célú aukciót, melyen lokálpatrióta művészek által felajánlott műalkotások kerülnek bemutatásra, árverezésre, miközben olyan művészeti ágak, mint zene, tánc, költészet kísérő programja teszi kerekké az eseményt.

A művészek/alkotók által aukcióra felajánlott mű hozott értékét a Rotary Club Győr Rába jótékony célra fordítja: győri művészeti képzéssel foglalkozó általános + középiskolák + felsőoktatási intézmények, tehetséges tanulók/hallgatók, fiatal, pályakezdő művészek támogatására, ezzel is segítve a győri és környéki művészeti élet élénkülését és a Széchenyi Egyetemen induló művészeti képzést.

Készítette: WebID

©2020. Art-Agora Projekt • Minden jog fenntartva!